Forskere fra Norge, Sverige Finland og Frankrike skal de neste tre årene forsøke å finne ut hvordan blant annet temperaturforandringer påvirker hekkestarten hos fuglene.

– Vi vet at en fugl som kjøttmeisen kan framskynde hekkingen, men et eller annet sted går det nok en grense, sier forsker Kjell Einar Erikstad ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til ANB.

Forskerne vet at det er mye som kan gå galt i dyrenes verden når klimaet plutselig endrer seg.

– Global oppvarming kan ha som effekt at fuglene bommer tidsmessig på hekkingen i forhold til når de har mest tilgang til insekter, sier Erikstad.

Det mest sentrale forskerne ønsker å få svar på er nettopp i hvor stor grad fuglene er i stand til å tilpasse seg klimasjokket.

– Lysforhold og hormonnivå er også avgjørende faktorer for når fuglene hekker. Det er samtidig faktorer som ikke vil forandre seg selv om temperaturen går opp, fortsetter Erikstad.

Det er ikke tilfeldig at norske, franske, svenske og finske kjøttmeiser brukes i klimatestene. Ifølge Erikstad er fuglen velegnet fordi den holder seg på samme sted gjennom livet, og ikke trekker sørover om vinteren.