Departementet står fast på planene om å innføre testprogrammet, men oppstarten kan bli noe utsatt for å få på plass eventuelle endringer av en forskrift som har vært på høring, skriver Vårt Land.

— Vi vil gjøre dette så raskt som mulig, sier statssekretær Robin Martin Kåss.

I dag blir alle nyfødte, i prinsippet via en frivillig ordning, testet for to sjeldne men alvorlige sykdommer. Den ene heter Føllings sykdom.

Denne testingen skal utvides til å omfatte 23 sykdommer etter 1. juli.Høringsrunden har vist at det er skepsis til flere elementer ved å utvide ordningen. Fagmiljøer er kritiske til at flere av de 21 nye sykdommene skal være med. En stor gruppe genetikere mener det er knyttet for stor usikkerhet til testresultatene. Men Kåss sier at det er positivt med ulike syn på saken. Departementet står imidlertid fast på planene, legger han til.

I dag ligger det 500.000 blodprøver fra nyfødte i en biobank på Rikshospitalet. For hvert år vil det komme rundt 60.000 nye prøver dersom alle nybakte foreldre tillater testing av sine nyfødte barn.

BLODPRØVE: Ved hjelp av en slik blodprøve blir alle nyfødte testet for to stoffskiftesykdommer.
RUNE SÆVIG