Det forteller kilder NRK har snakket med.

I sitt manifest har Breivik skrevet detaljert om hvordan pågrepne terrorister kan bruke rettssaker til å spre sin propaganda. Hovedmålet er å få presentert manifestet på en mest mulig effektiv måte. I tillegg bør «ridderen» forsøke seg på statskupp fra tiltalebenken.

Breivik er forberedt på at både dommere og publikum vil reagere med latter når tiltalte reiser seg og krever å få overta makten både over regjering, storting og forsvar. Men han tror likevel erklæringen vil tjene hans sak på sikt som et ledd i det han kaller «psykologisk krigføring».