En glipp gjorde at politiet ikke også krevde isolasjon ved fengslingen. Dermed kan de fire siktede gi sensitiv informasjon ut av fengselet via andre ansatte.

– Dette er nå blitt gjort kjent for etterforskningsledelsen, og vi har bestemt å ikke gi noen kommentarer, sier informasjonsrådgiver Martin Bernsen i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) til Dagsavisen.

Retten fengslet de terrorsiktede av frykt for at de kunne påvirke eventuelle andre involverte og vitner og derved forspille bevis dersom de fikk være på frifot.

Da lederen Arne Johannessen av Politiets Fellesforbund fikk høre at de terrorsiktede ikke ble begjært isolert under varetekten, trodde han nesten ikke det han hørte.

– Dette er meget overraskende. I denne saken må noe eller noen ha sviktet. Om man i det hele tatt skal begjære isolasjon under varetekt, så må det jo være i saker som gjelder rikets sikkerhet og hvor siktelsen er så alvorlig som i dette tilfellet, sier Johannessen til Dagsavisen.