Alle fire er underlagt brev— og besøkskontroll i varetektsperioden, foreløpig tidsbegrenset til 17. november.

Begjæringene fra to av de siktede om innsyn i diverse saksdokumenter ble ikke tatt til følge.

– Selve kjennelsen er forbudt å gjengi offentlig i sin helhet, og blir derfor ikke sendt ut, opplyser tingretten.