For første gang siden de ble pågrepet, sov 12 av de ranstiltalte i natt under samme tak i Stavanger fengsel. I dag tidlig fraktes de i pansrede biler til rettslokalet på Forus. Sikkerhetsopplegget rundt NOKAS-saken savner sidestykke i norsk rettshistorie:

  • Over 100 tjenestemenn vil i morgen være på plass i og utenfor rettssalen. Noen bevæpnede politimenn skal plasseres på takene i industriområdet. Området er allerede gjennomsøkt av bombehunder.
  • Alle gjenstander som skal bringes inn i rettslokalet skal gjennomlyses. Politiet har bygd meterhøye gjerder rundt det ombygde menighetshuset. Til og med luftingsanlegget er gjerdet inn, og bak deler av den hvitmalte kledningen skjuler det seg vegger av skuddsikkert metall.
  • Fengselet er bygd om for å kunne stå imot angrep utenfra. Foran portene er det montert samme type antiterrorutstyr som brukes foran ambassader og regjeringsbygninger i andre land. Formålet er å stoppe eventuelle biler med sprengstoff fra å sprenge inngangspartiet.

Advokat Johnny Veum, som representerer Johnny Thendrup, sukker over politiets enorme sikkerhetsopplegg. Lørdag forlangte vaktene å gjennomlyse alle ringpermene han og forsvarerkollegene bar inn i rettslokalet.

— Politiet har definert en eller annen trussel utenfra. Vi har ikke hørt at den trusselen finnes. Jeg synes dette er blitt altfor voldsomt. Det skapes et bilde av de tiltalte som livsfarlige for alle og enhver, sier Veum.

Han er glad for at sorenskriveren har nektet politiet å være bevæpnet inne i selve rettssalen.

— En politimann ble drept under ranet, tror du det påvirker sikkerhetstiltakene?

— Jeg registrerer bare at det i denne saken har vært veldig enkelt å få det man ber om, både penger og gjennomslag for andre krav, sier Veum.