Flere av de berørte etter terroren 22. juli, som også var på jobb i Regjeringskvartalet da bomben gikk av, har også fått beskjed av ledere i departementene at de ikke trenger å skaffe seg bistandsadvokat.

Med unntak av debatten om stenging av Grubbegata og bildene som viste hvordan terrorsiktede Anders Behring Breivik (32) parkerte sin bombebil rett foran Høyblokken og gikk forbi overvåkingskameraene med pistol, har det vært stille rundt sikkerheten i Regjeringskvartalet etter fredag 22. juli.

Tause ansatte

Ingen ansatte har våget og gå ut mot egen arbeidsplass for å kritisere det de opplever som manglende sikkerhet, på tross av at dette har vært samtaleemne hos de ansatte i de ulike departementene siden 22. juli.

For å unngå offentlig sikkerhetskritikk har flere av de ansatte i Regjeringskvartalet, etter det Aftenposten erfarer, fått klar beskjed om at det strider mot deres ansettelsesvilkår å si sin mening om det de mener har vært dårlig sikkerhet og manglende ivaretagelse av de ansattes liv og helse.

Om de har ønsket å gå ut med kritikk av sikkerheten skal de ha blitt påminnet om rettslige sanksjoner i lovverket som sier at de først må ta opp kritiske spørsmål med sine egne sjefer.

Sjefene vil ordne opp

I tillegg skal flere ansatte i ulike departementer, som har ønsket å skaffe seg bistandsadvokat, fått beskjed om at det, slik de oppfatter meldingene, «ikke er nødvendig» at det bare vil skape uro og at «det er bedre om arbeidsgiver ordner opp».

Det skal, etter det Aftenposten erfarer, ha vært truet med «sosiale sanksjoner» for dem som insisterer på å få seg bistandsadvokat. De risikerer å bli stemplet som bråkmakere og urokråker.

Resultatet er at mange medarbeidere ikke våger å kritisere det de opplever som manglende sikkerhet i Regjeringskvartalet.

— Nei, det er ikke rom for det. Miljøet er lite og jeg kjenner at jeg absolutt ikke vil stå frem med kritikk. Det føles feigt, men jeg tror at det totale fraværet av sikkerhet som tema internt gjør det ekstra belastende å gå ut i en slik sak, sier en leder i et departement. Vedkommende ønsker å være anonym.