Boken terrortiltalte Anders Behring Breivik skal ha skrevet sirkulerer nå på internett.

I verket «2083 — En europeisk frihetsdeklarasjon» («2083 - A European Declaration of Independence») skriver en person som kaller seg Andrew Berwick detaljert om hvordan multikulturalismen kan bekjempes.

Anders Behring Breivik omtalte flere ganger boken i sine debattinnlegg på det islamskkritiske nettstedet document.no. Boken er tilsynelatende ment både som et historisk tilbakeblikk, et overblikk over situasjonen i Europa i dag og en vei frem mot år 2083.

Detaljerte beskrivelser

I boken står det blant annet at Breivik skulle opprette firmaet Geofarm for å kunne kjøpe kunstgjødsel, og det er beskrevet i detalj hvordan sprengstoff kan produseres. Han skriver også om hvordan han så på mulighetene for å skaffe atomvåpen og det biologiske våpenet anthrax. Også andre masseødeleggelsesvåpen er tema i boken.

Breivik regnet det ikke som sannsynlig at antiislamister vil klare å skaffe atomvåpen før etter 2030.

«Trusselen om og viljen til å bruke små atomvåpen kan endeden europeiske borgerkrigen raskere og derved redde hundretusener av liv,»skriver Breivik.

Siste innlegg

Bokens dagbokdel avsluttes med følgende ord:

«I believe this will be my last entry. It is now Fri July 22nd, 12.51.»

Bt.no kommer tilbake med mer.

SKREV BOK: I boken sammenligner Anders Behring Brevik seg med tempelridderne. Han gir uttrykk for at motstanderne av islam bør skaffe seg masseødeleggelsesvåpen.