Forslaget til ny salmebok var egentlig helt ferdig levert fra Kirkerådet, men etter terrorangrepene 22. juli ber nå kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen om at de må gjøre et unntak og ta inn også Nordahl Griegs kampsang, skriver Vårt Land.

— Den er et fotavtrykk av den dramatiske hendelsen nasjonen var i da salmeboken ble laget, mener kirkerådsdirektøren.

Nordahl Griegs klassiker har vært mye brukt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli, men var opprinnelig ikke med i den ferdige listen som ble levert 15. juli, selv om den hadde vært til vurdering.

Stig Wernø Holter, førsteamanuensis i kirkemusikk ved Griegakademiet ved Universitetet i Bergen og leder i Norsk hymnologisk forening, synes forslaget er dårlig.

— Det er ingen salme. Det har aldri vært ment som det. Den brukes i humanetiske konfirmasjoner, og jeg synes de skal få ha den i fred, mener han.

Kirkerådet skal ta stilling til forslaget i slutten av september. Deretter skal det behandles i Bispemøtet før den nye salmeboken blir endelig vedtatt på kirkemøtet våren 2012.

SKREV KAMPSANGEN: Nordahl Grieg.
ARKIV