Det er regjeringen og fornyingsdepartementet som ønsker å stenge Grubbegata i Oslo sentrum, melder NRK. Gaten ligger parallelt med Akersgata på den ene siden og Møllergata på den andre siden.

Byrådet i Oslo mente først at terrorfaren ikke er stor nok til å forsvare stengning av gater, men et bredt flertall i bystyret vil ikke overprøve politiet og regjeringens terroreksperter.

Blant annet har politiet vært på besøk hos byutviklingskomiteen og argumentert med at Norge påvirkes av den internasjonale terrortrusselen.

– At regjeringen lover å oppgradere og lyssette Grubbegata slik at myke trafikanter opplever gata som attraktiv og trygg, spilte også inn, sier Hermann Kopp som er byutviklingstalsmann for Frp.

STENGER GATEN: Byrådet i Oslo vil ikke overprøve politiet og regjeringens terroreksperter.
GOOGLE MAPS