Det viser en ny undersøkelse som er tatt opp i månedsskiftet september-oktober, altså etter terrorangrepene mot USA. Undersøkelsen er gjort av Norsk Gallup for Sparebankforeningen.

Det norske forbruket ser ut til å bli kraftig påvirket av terrorangrepene 11. september. Usikkerheten fører til at folks vilje til å bruke penger går ned. To av ti svarer at deres privatøkonomi vil bli påvirket ganske mye eller svært mye.

Selv om bare rundt 10 prosent svarer at angrepene vil føre til at de vil redusere forbruket, betyr det at 200.000 husholdninger vil bruke mindre penger enn før.

Børsfall

Undersøkelsen viser at vel 100.000 husholdninger peker på at fallet i aksjemarkedet den siste tiden er en av årsakene til at de vil redusere forbruket. Vel 10 prosent av de spurte svarer at det høye rentenivået påvirker forbruket deres ganske eller svært mye.

Norske husholdninger ser ut til å være forsiktige og prioritere sparing fremfor lånefinansiert forbruk fremover.

For eksempel kjøper folk billigere biler enn før. I gjennomsnitt brukte de som har kjøpt ny eller brukt bil i år 159.000 kroner på bilkjøpet. Det er 3.000 kroner mindre enn i fjor. 46 prosent tok opp lån for å kjøpe bilen, mot 50 prosent i fjor. Beløpet som ble lånt til bilkjøpet er også lavere i år.

Pessimisme

Tendensen er at folk i liten grad låner penger til forbruk. I hovedsak bruker de oppsparte midler til forbruk mens kjøp og oppussing av bolig finansieres med lån.

De spurte har liten tro på snarlig bedring av privatøkonomien. Sju av ti tror et regjeringsskifte bare vil gi små skatte— og avgiftslettelser.

I motsetning til de fleste økonomer har ikke folk flest tro på rentenedgang med det første heller. Seks av ti svarer at de ikke tror på lavere renter før nyttår.

NTB