Aktor har påkjært kjennelsen. Den 29 år gamle antatte hovedmannen blir sittende varetektsfengslet.

Tingretten mener det vil være et «uforholdsmessig inngrep» å holde den 26 år gamle nordmannen i varetekt, og viser til at mistanken mot ham ikke er sterk nok.

Aktor har tidligere opplyst at det begjæres oppsettende virkning i tilfelle løslatelse, noe retten har gitt medhold i. Det innebærer at 26-åringen blir sittende fengslet til lagmannsretten har behandlet kjæremålet.

Den 29 år gamle norskpakistaneren Arfan Qadeer Bhatti, som har vært utpekt som hovedmannen i saken, blir fortsatt sittende varetektsfengslet.

Kjæremål

Retten finner skjellig grunn til å tro at han deltok i attentatet mot den jødiske synagogen i Oslo, og har besluttet at han fortsatt skal holdes i varetekt med brev— og besøkskontroll i fire uker.

Bhatti «kan fortsatt holdes i varetektsfengsel inntil noe annet bestemmes av påtalemyndigheten eller retten, men ikke ut over 9. februar», heter det blant annet i kjennelsen.

Retten gir aktor frist til mandag klokken 14 for å sende et begrunnet kjæremål i forbindelse med løslatelsen av 26-åringen. Siktedes forsvarer har fått frist med eventuelt tilsvar innen klokken 09 dagen etter.

De siktede var til stede da saken ble behandlet i tingretten fredag, men ikke da kjennelsen ble avsagt lørdag.

– Grundig og god

Advokat Kjetil Magnus Berg, som forsvarer 26-åringen, er fornøyd med kjennelsen.

– Dette er en grundig og god kjennelse, og tiden var overmoden for at min klient skulle løslates. Likevel er jeg glad for at man har en tingrettsdommer som våger å konkludere annerledes enn PST, sier advokat Berg til NTB.

– Men fortsatt heter det i rettskjennelsen at det skjellig grunn til mistanke mot din klient?

– Retten kommer til det, ja, men det dreier seg om en mistanke i nedre sjikt av spekteret, altså at det er en svak mistanke, sier Berg, som nå vil avvente om det kommer et kjæremål fra aktor, politiadvokat Thomas Blom i Politiets sikkerhetstjeneste PST.