De sju ble pågrepet sent fredag kveld da Økokrim gikk til aksjon i alt 13 steder i hovedstaden. Det er mistanke om hvitvasking av penger fra straffbare handlinger, som igjen kan være knyttet til terror-organisasjoner i andre land. De sju pågrepne har tilknytning til fire mindre hjelpeorganisasjoner. Politiet undersøker nå om de sju kan ha bidratt med penger til terrororganisasjoner.

Økokrim sjekker sporene

— Økokrim har opplysninger som kan spore denne saken til personer eller virksomheter som, via flere ledd, kan knyttes til undersøkelser som foregår internasjonalt mot terrororganisasjoner. Det sa assisterende Økokrim-sjef Erling Grimstad på en pressekonferanse i Oslo lørdag morgen.

Fremstilles for varetekt

Politiet gjennomførte razziaen både mot privatpersoner og firmaer i Oslo sent fredag kveld.

Bakgrunnen var opplysninger fra Kredittilsynet om funn av ett av navnene på FNs sanksjonsliste over samarbeidspartnere med Taliban og Osama bin Laden. Dette navnet skal ifølge Kredittilsynet være knyttet til en konkret konto i Norge. Dermed gikk Økokrim til aksjon i Oslo fredag kveld og natt til lørdag.

Alvoret i situasjonen bekreftes ved at assisterende Øko-krimsjef koordinerte aksjonen fra sitt kontor utover natt til lørdag.

Utgangspunktet for aksjonen var blant annet også mistenkelige pengetransaksjoner direkte knyttet til en navngitt terror-organisasjon.

På de 13 stedene som Økokrim og flere andre politienheter rykket ut til utover natt til lørdag ble det beslaglagt det Grimstad på pressekonferansen betegner "ikke ubetydelig" materiale, blant annet pengebeløp og mobiltelefoner, som kan gi politiet spor videre i opprullingen av denne saken.

— At dette handler om fire hjelpeorganisasjoner gjør arbeidet vanskelig fordi vi må gjøre alt vi kan for å hindre skadevirkninger overfor det som helt sikkert er godt nødhjelpsarbeid, sier Grimstad.

Havnet i andre lommer

— Men noe kan ha havnet i andre lommer i utlandet, sier han.

De sju har sendt hele 16 millioner kroner ut av Norge i en så kort periode som fra 1. juli til 2. oktober i år.

— Økokrim har skjellig grunn til mistanke om at deler av de 16 millionene stammer fra kriminelle handlinger, sier Grimstad.

Dette er bakgrunnen for pågripelsen og siktelse av de sju etter straffelovens paragraf 317, som sier at det er straffbart å motta eller ha annen befatning med utbytte av straffbare handlinger. Nå er det altså satt en foreløpig bom for denne pengestrømmen fra Norge etter den omfattende razziaen, som altså kan ha sporet terror-penger fra Norge.