Det var i forbindelse med et obligasjonslån i Toten Sparebank Kredittilsynet i 1994 avdekket forhold de mente både var ulovlige og sterkt kritikkverdige i meglerhuset Fearnley Fonds.

Mannen som sto bak var nåværende toppsjef i Terra Gruppen, Ola Sundt Ravnestad, skriver Finansavisen.

Økokrim henla saken.

Også Harald Nordberg i Terra Securities har vært i Kredittilsynets søkelys tidligere. Han fikk tidlig på 1990-tallet en bot på 10.000 kroner for å ha tatt grov fortjeneste på bekostning av kundene. På den tiden jobbet Nordberg i Forenede Fonds.

Nordberg sier til Finansavisen at denne saken ikke har noen sammenheng med saken som nå pågår, der kommuner har investert store summer i amerikanske hedge-fond.

– Jeg vil bare si at salget av kommuneobligasjoner er gjort etter de regler og retningslinjene som gjelder. Da denne saken startet med det første oppslaget i Finansavisen var Kredittilsynet raskt ute og ba om informasjon. Vi oversendte det og avventer deres tilbakemelding, sier Nordberg.