Fylkesmennene i Rogaland, Vest-Agder og Nordland har tidligere konkludert med at de såkalte Terra-kommunene brøt loven med sine kompliserte og risikofylte investeringer.

Innbyggerne i de åtte kommunene har og vil måtte betale dyrt for de feilslåtte investeringene i form av reduserte tjenestetilbud. I seks av kommunene stiller ordførerne likevel til gjenvalg, skriver Dagens Næringsliv.

— Ja, vi håper på fornyet tillit, sier Høyre-ordførere Petter Steen jr. i Haugesund.

Ap-ordførerne i Kvinesdal, Hattfjelldal, Hemnes, Vik, og Rana søker også gjenvalg.

Partikollegaene i Narvik og Bremanger takker derimot for seg. Begge understreker imidlertid at dette ikke skyldes Terra-saken.

— Nei, det var ikke Terra. Jeg har vært i lokalpolitikken i 16 år. Jeg fraba meg gjenvalg forrige periode også, men ble overtalt, sier ordfører Kåre Olav Svarstad i Bremanger.

Bremanger har siden 2001 lånt med garanti i kommende kraftinntekter og plassert penger i obligasjoner og derivater. Tapet kan bli på 90 millioner kroner, noe som nesten tilsvarer et halvt driftsbudsjett i kommunen.