Ifølge NA24 skal flere av de ansatte i Terra Securities ha hentet ut lønnen sin gjennom det indre selskapet – et selskap som eksisterer fordi det er gunstigere beskatning av kapitaloverskudd derfra enn det er av vanlig personinntekt.

Hvor mye penger og verdier som eventuelt finnes i det indre selskapet er vanskelig å anslå ettersom det er vanskelig å få innsyn i det. Nå skal bobestyrer undersøke om det er noen verdier der, og om det er mulig å rette krav mot selskapet. Det avhenger av hvilket ansvar deltakerne i selskapet har.

– Det finnes et indre selskap i Terra Securities, og denne problemstillingen løser vi med å lese hvilke regler som gjelder, sier bobestyrer Jon E. Skjørshammer i Selmer advokatbyrå.

Ifølge NA24 har deltakerne, muligens elleve-tolv personer, tatt ut flere titall millioner kroner fra det indre selskapet.