Kommunal— og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) holder døra på gløtt for at Terra-kommunene kan få ekstrabevilgninger dersom de ikke greier å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud over tid.

— Jeg åpner døra på gløtt for å vurdere omfanget av de årlige skjønnsmidler som tildeles fylkesmennene og for at Terra-kommunene kan få en større del av denne potten. Men forutsetningen må da være at Terra-kommunene sannsynliggjør at de ikke greier å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud over tid, sier statsråden til NTB.

Hun sier en mulig beslutning om å tilføre fylkesmennene ekstra skjønnsmidler ligger langt fram i tid, og vil sitte langt inne.

Fylkesmennene får årlig en egen pott over det ordinære statsbudsjettet, såkalte skjønnsmidler, som kan tildeles kommuner i en spesiell situasjon. Magnhild Meltveit Kleppa sier det tidligst kan bli aktuelt å øke skjønnsmidlene i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2009.

Ikke realistisk

Kommunal-og regionaldepartementet ga mandag Terra-kommunene en frist på fire år med å dekke inn tapene de har og vil lide på investeringene via Terra Securites.

Fristen er ikke realistisk, mener flere ordførere:

– Det er ikke realistisk for Hattfjelldal kommune å dekke inn Terra-tapet på fire år, sier ordfører Asgeir Almås i Terra-kommunen Hattfjelldal.

Tapet skal føres i 2007, og innen 2011 må det være dekket inn. Departementet utelukker ikke at det kan gå ut over tjenestetilbudet i kommunene.

– For kommunene vil dette gi betydelige omstillingsutfordringer, fastslår statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.

Dispensasjon

Almås sier til NTB at departementets beslutning bygger på gjeldende regelverk.

– I første omgang må departementet følge regelverket, men jeg har forhåpninger om å komme i en fornuftig dialog med departementet når Terra-kommunene 12. februar møter Meltveit Kleppa for å drøfte situasjonen, sier Almås til NTB.

Han sier departementet må gi en slags dispensasjon fra gjeldende regelverk og tidsfristen på fire år dersom kommunene skal makte å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud.

Håper på dialog

Departementet har bedt fylkesmennene følge opp de berørte kommunene og påse at de kan opprettholde tjenestetilbudet på et forsvarlig nivå.

Ordfører Petter Steen i Haugesund sier til NTB at han ikke ønsker å kommentere departementets tidsfrist nå, men han håper på en god dialog med departementet på møtet 12. februar.

Ordfører Petter Steen minner om at Haugesund så langt ikke har realisert noe tap på Terra-investeringen, men bare lidd «papirtap».

Hattfjelldal, der Asgeir Almås er ordfører, har tapt 88 millioner på investeringene i amerikanske verdipapirer gjennom Terra Securities.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa sier til NTB at hun ser fram til å møte kommunene.

– Jeg vil gi dem en mulighet til å beskrive sin situasjon, sier hun.

PÅ GLØTT: Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil ikke stenge døren helt for pengestøtte til Terra-kommunene.
Cornelius Poppe