Mens kommunene får 4 milliarder kroner som er øremerket vedlikeholdsprosjekter, kan staten kreve at økningen i de frie inntektene på 2 milliarder kroner må brukes til å nedbetale lån. De allerede hardt pressede Terra-kommunene risikerer dermed å få mindre igjen for krisepakken enn andre kommuner, melder NRK.

Terra-kommunene har tapt nær 1 milliard kroner på feilslåtte investeringer i amerikanske verdipapirer.

– I den vanskelige situasjonen som Bremanger er i, har de nok behov for midlene til å nedbetale underskudd, sier rådgiver for fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Kåre Træen.

Bremanger kommune har fått pålegg fra Arbeidstilsynet fordi forholdene enkelte steder bryter med loven om godt arbeidsmiljø. Terra-kommunen må uansett prioritere hardt.

– Nesten samtlige bygg i kommunen lekker, så det blir en knallhard prioritering av hva vi skal ta først og sist. Jeg ville iallfall fått byggene så tette som mulig før vi går videre i prosessen, sier ordfører Kåre Olav Svarstad.

Ordføreren i Vik, Marta Finden Halset, sier en rekke prosjekter koster mer enn summen kommunen har fått til vedlikehold. Mange viktige prosjekter må derfor trolig vente.

– Hvis det er slik at departementet eller Fylkesmannen skal legge føringer på de frie inntektene, er de ikke frie i mine øyne. Da ser jeg på det som bundne inntekter, sier Halset.