Kravet er gjort gjeldende fra 1. april i år, og rederiene har fått tre måneder på seg til å skifte ut de eksisterende redningsvestene med vester som holder på varme.

Sjøfartsdirektoratet går videre inn for at det som tilleggsutstyr blir anskaffet enkle engangsdrakter som kan brukes i tillegg til den termiske vesten. Bruk av denne drakten er spesielt aktuelt i nordområdene, sier fungerende sikkerhetsdirektør Odd N. Skaug.

Bakgrunnen for Sjøfartsdirektoratets krav er direktoratets arbeid med anbefalingene fra undersøkelseskommisjonen etter Sleipner-havariet.

NTB