Kravet er gjort gjeldende fra 1. april i år, og rederiene har fått tre måneder på seg til å skifte ut de eksisterende redningsvestene med vester som er konstruert for å holde på varme. Kravet kommer som direktoratets oppfølging av de anbefalinger som undersøkelseskommisjonen etter Sleipner-ulykken kom med.

Sjøfartsdirektoratet går videre inn for at det som tilleggsutstyr blir anskaffet enkle engangsdrakter som kan brukes i tillegg til den termiske vesten. Bruk av denne drakten er spesielt aktuelt i nord-områdene, sier fungerende sikkerhetsdirektør Odd N. Skaug.

Ville ha drakter Sjøfartsdirektør Manum opplyste på en pressekonferanse i Oslo tirsdag at norske sjøfartsmyndigheter gjerne vil arbeide for at det blir innført passasjerredningsdrakter, selv om det i dag ikke foreligger noen internasjonal standard som dekker den drakttypen som ulykkeskommisjonen i sin tid anbefalte. Men i IMO — den internasjonale sjøfartsorganisasjonen — er det ikke noe støtte for denne drakten. Derfor arbeider Sjøfartsdirektoratet i stedet for å få gjennomslag internasjonalt for den termiske redningsvesten, som det er lett å bevege seg i, som har lys og som gir riktig oppdrift.

Som følge av anbefaling fra Sleipner-kommisjonen, har direktoratet overfor næringen her hjemme anbefalt at mannskapene gis redningsdrakter med avtagbare hansker.

Ivar Manum sier at man med forbauselse har mottatt et brev fra et rederi som mener at denne anbefaling kan bli vanskelig å følge opp fordi Vegdirektoratet ikke ønsker å bruke penger på slike drakter.

— Det virker som om noen har glemt Sleipner-ulykken, sier Manum, som vil ta spørsmålet opp med Vegdirektoratet ved første anledning.

Kommet langt Sjøfartsdirektoratet mener de er kommet langt i oppfølging av anbefalinger om redningsutstyr og evakuering i rapporten etter Sleipner-ulykken, og sjøfartsdirektør Ivar A. Manum konstaterer med beklagelse at det først etter store sjøulykker, som for eksempel Sleipner-ulykken, at man får god nok oppfølging av foreslåtte tiltak.

Han sier at noe av det mest effektive i direktoratets tilsynsvirksomhet er de uanmeldte besøk som gjøres på fartøyene. Dette vil man absolutt fortsette med.

Rederiene er anbefalt å gjennomgå farvann, vurdere risikofaktorer og treffe tiltak, og det er bestemt at det skal være to forskjellige systemer i de brorutiner som rederiene har.

Fra 1. april er det innført nye krav til opplæring, trening og øvelser for eksisterende fartøyer, og det er også krav til rederiene om å foreta mer realistiske øvelser enn det som har vært vanlig til i dag. Ønskemål om dette er spesielt kommet fram i møter med sjømannsorganisasjonene, sier Ivar A. Manum.

NTB