En doktorgradsavhandling fra Karolinska Institutet i Sverige avdekke at effektene av tre ukers gruppebehandling er like effektivt som et helt års bruk av nyere antidepressive legemidler.

Dette er gode nyheter for de rundt 13 prosentene av den svenske befolkningen som lider av sosial fobi eller sosial angst.

I Norge er en omtrent like stor prosentandel i større eller mindre grad rammet av denne angstlidelsen. Personer som sliter med sosial fobi vil prøve å unngå sosiale situasjoner både i privat— og jobbsammenheng. De kan for eksempel være redde for å dumme seg ut.

Vanlige symptomer kan være redsel for oppmerksomhet, å bli vurdert eller avvist i sosiale sammenhenger.

En sosial fobi kan begrense livsutfoldelsen til dem som er rammen, og må ifølge Karolinska Institutet behandles for ikke å bli kronisk.

Forsker Ewa Mörtberg viser i sin avhandling at effektene av den tre uker lange gruppebehandlingen vedvarte.

I noen tilfeller ble de til og med for-sterket, når pasientene ble fulgt opp ett år etter at behandlingen var avsluttet, melder forskning.no I mange tilfeller har individuell terapi vært enda mer effektiv enn gruppetera-pien.

JUKS: Indre angst og uro lar seg ikke så lett døyve av lykkepiller.