Dommerens oppførsel er et eget moment i erstatningskravet mot staten, skriver Stavanger Aftenblad. I begjæringen om erstatning trekker fetterens prosessfullmektig, advokat Sigurd J. Klomsæt, fram en rekke momenter.

— Det ble fra første dag skapt inntrykk fra Trovågs side at fetteren var skyldig, og at anførsler som talte til hans fordel var bortkastet tid for retten, heter det i begjæringen om erstatning.

Klomsæt og fetteren mener Trovåg var spydig, usaklig og sterkt nedlatende, og at han avbrøt og distraherte dem under straffesaken i 1998. Fetteren ble frikjent for drapet på sin kusine, men ble samtidig dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisning til Birgittes foreldre. Lagmann Steinar Trovåg ønsker ikke å kommentere saken.

Fetteren krever totalt 2,5 millioner kroner i oppreisning og erstatning for urettmessig straffeforfølgelse.

(NTB)