Oppdrettarar brukar i gjennomsnitt mellom 18 og 19 kroner på å produsere eitt kilo laks, medrekna rentekostnadene.

Når prisen for laksen passert 29 kroner per kilo før jul gav det gjennomsnittsoppdrettaren eit overskot på minst 10 kroner per kilo.

Dei låge kostnadene gjer at norske oppdrettarar framleis tener godt, trass i prisfall ned mot 23 kroner per kilo dei siste vekene.