Den grove voldsepisoden skjedde på en videregående skole i Bergen i oktober i fjor. Jenten fylte nylig 18 år. Nå er hun dømt til 90 dagers fengsel, hvorav 60 dager betinget. Hun må betale offeret 25.000 kroner i erstatning. Jenten ble også dømt for å ha båret kniv på offentlig sted i juli i år.

Skoleeleven forklarte angrepet med at hun trodde offeret prøvde å legge an på kjæresten hennes. Dermed slo hun hodet hennes mot en glassdør, kastet henne i gulvet, og sparket henne i ansiktet med tunge sko.

Offeret måtte opereres på Haukeland universitetssykehus, og var borte fra skolen i lengre perioder. Ifølge dommen har hun fått svekket syn som følge av volden.

17-åringen ble utvist fra skolen. Rettens mindretall mente at det ville være tilstrekkelig å idømme samfunnsstraff på grunn av hennes unge alder.

Flertallet gikk derimot inn for ubetinget fengsel. «Flertallet anser at samfunnsstraff (...) kan sende et uheldig signal til ungdomsmiljøer, da det nettopp er blant ungdom at vold er hyppigst forekommende», heter det i dommen.