Mindreårige er fortsatt i stor grad selvforsynt med sigaretter, ifølge en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening.

— Dette ser ikke ut til å ha endret seg siden forrige undersøkelse i slutten av 1990-årene, sier førsteforfatter Ingeborg Rossow.

Undersøkelsen viser dessuten for første gang at ungdommene også kjøper snus selv.

Små butikker

Ifølge forskningsleder Karl Erik Lund i Sirus er det trolig mindre butikker uten kjedetilhørighet som selger til mindreårige.

— Fra undersøkelser i andre land vet vi at det ofte dreier seg om etniske minoritetsbutikker, sier Lund.

Han har inntrykk av at de store kjedene i hovedsak etterlever reglene.

— Det er sjappa på hjørnet som selger til mindreårige. Ungdommene vet hvor de skal gå, sier han.

Over 17.000 ungdommer i alderen 13-17 år deltok i studien. 40 prosent av røykerne og 45 prosent av snusbrukerne oppga at de oftest kjøpte tobakken selv. Bruk av falsk legitimasjon forekom, men ikke i så stor grad at det kan forklare resultatene, ifølge forfatterne.

Mangler ris bak speilet

Butikkene som selger tobakk til mindreårige, risikerer lite.

— Myndighetene kan bøtlegge dem, men i praksis skjer det aldri. Jeg kjenner ikke til noen tilfeller, sier Lund.

En ordning med lisensiering av utsalgssteder kan hjelpe, ifølge forskerne. Det vil i så fall innebære at alle som selger tobakk, må ha tillatelse fra kommunen, som ved salg av øl. Hvis inspektører tar dem i å selge til mindreårige, mister de retten til å selge tobakk i en periode.

Lund tror et slikt tiltak ville hatt effekt, men vedgår at det er byråkratiserende.

Bort fra kioskene?

  • Rådmenn og kommunestyrer har ikke vært så begeistret. Det finnes om lag 18.000 utsalgssteder for tobakk i Norge, sier Lund.

Et alternativt forslag er å begrense salget av tobakk til de rundt 4000 dagligvarebutikkene som i dag har ølbevilling.

Ifølge undersøkelsen røykte om lag 10 prosent av 16-åringene og 15 prosent av 17-åringene daglig i 2004. I tillegg røykte henholdsvis 5 prosent og 13 prosent av og til.

Hvorfor begynner ungdommer fortsatt å røyke? Si din mening i feltet under!