— Det er for tidlig i prosessen. Det er ikke mulig å få noen kommentar fra regjeringen ennå, var beskjeden fra Arbeids- og integrasjonsdepartementet i går ettermiddag.

Spørsmålet var hva Norge har tenkt å gjøre når den toårige overgangsordningen for arbeidstakere fra EUs ti nye medlemsland går ut 1. mai.

Etter hard tautrekking innad i EU ble det før østutvidelsen åpnet for særregler for hvert enkelt land - i første omgang for to år, med mulighet for forlengelse til 2009, og i særtilfeller helt frem til 2011. Særlig Østerrike og Tyskland kjempet for å få skjerme sine hjemlige arbeidsmarkeder. «Den polske rørleggeren» var en fryktet skikkelse.

I februar skal EU-kommisjonen legge frem en rapport som går igjennom erfaringene så langt. Uenigheten innad i kommisjonen skal være stor. Østerrikes kommissær Benita Ferrero-Waldner er visstnok sterkt imot at kommisjonen ber alle fjerne restriksjonene mot østeuropeerne. Dette har vekket harme blant de nye medlemmene, som føler seg behandlet som annenrangs EU-land.

Østerrikes kansler Wolfgang Schüssel har sagt at deres regler uansett ikke blir fjernet. Tyskerne har gitt de samme signalene. På den andre siden står Finland, Spania og Portugal, som alle har signalisert at de kan være åpne for å gi alle EU-borgere lik tilgang fra 1. mai i år.

I Sverige blir det ingen innstramming.

— Nei, her fortsetter det som i dag, sier Inger Lagerström i Migrationsverket.