En katastrofe langs Norskekysten à la forliset til oljetankeren «Prestige» utenfor Spania i 2002 er det ultimate skrekkscenariet for naturvernere og politikere. Nå krever stortingsrepresentant Audun Lysbakken (SV) fra Hordaland at regjeringen tar ansvar, og sørger for at beredskapen rustes kraftig opp.

— Dersom en oljetanker på størrelse med «Prestige» forliser utenfor Norge, har vi ikke beredskap til å håndtere det, mener Lysbakken.

Han retter skarp kritikk mot regjeringens stortingsmelding om sjøsikkerhet og oljevernberedskap.

— Regjeringen mangler en strategi på hvordan vi skal møte fremtidige ulykker, og det ser heller ikke ut at de har tenkt å gjøre noe med det, mener Lysbakken.

- Bråstopp

Generalsekretær Rasmus Hansson i naturvernorganisasjonen WWF mener meldingen gir en god analyse av hvilke utfordringer Norge står overfor når oljetransporten øker langs kysten.

— Men når det gjelder konkrete tiltak og forpliktelser, er det helt bråstopp.

Ut ifra veksten i oljetransporten langs kysten de siste årene, og forventet vekst i årene som kommer, er Hansson overbevist om at en katastrofe vil inntreffe.

— I dag kan man sammenlikne kysten utenfor Vestlandet med en lite trafikkert vei. Om noen år vil dette området klassifiseres som en motorvei, hevder Hansson.

Flere ulykker og nesten-ulykker den siste tiden, slik som «Rocknes»-forliset i fjor og brannen om bord «Fjord Champion» tidligere denne måneden, mener Hansson og Lysbakken må være en alvorlig tankevekker for myndighetene.

Blant deres viktigste krav står blant annet:

  • Slepebåtberedskap og responstid: - Responstiden bør ned i 6 timer, og maksimalt 12 timer, uansett vær, mener Lysbakken. Kravet støttes av WWF og sjømannsorganisasjonene. I dag er responstiden 15 timer, forutsatt at det er godt vær. - Hvor ofte forliser skip i godt vær, og hvor ofte har vi godt vær langs kysten vår? spør Lysbakken retorisk.
  • Nødlosseutstyr for lastolje og bunkersolje må være tilgjengelig langs hele kysten.
  • Styrking av oljeverndepotene: - Jeg savner særlig en vurdering av situasjonen for Fedje-depotet. For å beskytte kysten av Nordhordland er dette depotet spesielt viktig, sier Lysbakken.

Krever handling

SV-politikeren oppfordrer nå til hordalandsbenken på Stortinget til å kreve større forpliktelser fra regjeringen.

— Hvis vi ikke sørger for å være skikkelig forberedt den dagen katastrofen inntreffer, vil ettertiden dømme oss hardt, sier SV-politikeren.

Stortinget skal behandle meldingen i begynnelsen av mai.

— Vi vet alt vi trenger å vite. Nå gjelder det bare å handle. Selv om det vil koste mye å ruste opp beredskapen, vil regningen bli mange ganger høyere den dagen katastrofen inntreffer, advarer Rasmus Hansson i WWF.