Norsk Pensjonistforbunds administrasjon og tillitsvalgte mottar en storm av telefoner fra pensjonister og eldre som klager mot Telenors aldersdiskriminering, skriver Aftenposten.

Telenor har sendt brev til sine kunder om at de innfører papirfakturagebyr på 35 kroner.

Gebyret gjelder pr. utsendte papirfaktura. Samtidig anmoder de brukerne om å opprette eFaktura.

— Diskriminering

— Dette er ren aldersdiskriminering, hvor eldre mennesker uten datamaskiner og internettilgang tvinges til uforholdsmessig dyre gebyrer for en tjeneste og leverandør mange har vært lojale mot i flere generasjoner, sier en oppgitt forbundsleder Harry Jørgensen.

Norsk Pensjonistforbund har over 170 000 medlemmer, hvor flesteparten er uten datamaskin og internettilgang. Nå krever Norges største eldreorganisasjon at Telenor tar ansvar.

Jørgensen mener Telenor har et samfunnsansvar, og det er grunn til å reagere når de benytter gebyrer som middel for diskriminering av en stor andel kunder.

— Telenor bør behandle alle sine kunder med respekt og ikke blottlegge bedriftens fravær av moral, sier en tydelig opprørt forbundsleder.

Forbundet krever at Telenor trekker tilbake på gebyrkravet ovenfor eldre, pensjonister og uføre som ikke har disse betalingsløsningene.

KrF reagerer kraftig

Stortingsrepresentant Jan Sahl fra Kristelig Folkeparti reagerer kraftig på Telenors nye gebyr.

— Dette er en straff til folk som ikke behersker data. Av dem som ikke har tilgang til internett hjemmefra, er det en stor overvekt av eldre, sier Sahl.

Krf-representanten mener at dette er en håpløs prispolitikk fra et halvstatlig selskap. Han påpeker at det nye gebyret også gjør det dyrt for dem som bevisst velger papirfaktura for å følge bedre med på innholdet.

Sahl er medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han varsler at han vil ta Telenors gebyrpolitikk opp med næringsminister Sylvia Brustad. Staten eier 54 prosent av aksjene i Telenor.

Prishopp på fasttelefon

Fra 1. februar i år skrudde Telenor opp startprisen på fasttelefoni og bredbåndstelefoni fra 59 til 89 øre. Nå koster det 30 øre mer å løfte telefonrøret.

Samtidig gikk linjeleien for bredbåndskunder uten fasttelefon opp fra 60 til 79 kroner i måneden, skrev VG i januar. Ifølge avisens beregninger skal økningen av startprisen gi Telenor 400 millioner i merinntekter årlig, eller 270 kroner mer pr. abonnent.

Telenor oppfordrer folk som vil unngå det nye gebyret, å bruke eFaktura.

Dersom du fortsatt ønsker å motta papirfaktura, bør du i alle fall vurdere å bytte fra månedsvis til kvartalsvis fakturering. Dermed reduseres gebyrbetalingen tilsvarende. Og har du flere abonnement vil det lønne seg å samle disse på en felles faktura.

- Beklager

— Vi er ikke overrasket at noen reagerer på dette, sier informasjonssjef Atle Lessum i Telenor Norge.

— Vi ser at det kan ramme noen eldre, som bare har fasttelefon, og ikke tilgang til internett og eFaktura. Det beklager vi.

Lessum forklarer innføringen av gebyret med at det blir ryddigere og mer rettferdig nå. Nye avtaler har allerede et papirfakturagebyr. Nå innføres det for alle.

— Alle konkurrentene har et slikt gebyr, sier informasjonssjefen.

Pensjonistforbundet