Dermed etterkommer Telenor kravet fra Post— og teletilsynet om 2 måneders varslingsfrist for prisøkninger slik det også er fastsatt i forskriftene. Men de varslede prisreduksjonene og justeringene i forhold til den økte merverdiavgiften gjennomføres fra årsskiftet som planlagt.

Stortingets vedtak om å øke merverdiavgiften var bakgrunnen for at Telenor valgte å foreta en gjennomgang av prisstrukturen både i fastnettet og mobilnettet. De nye prisene er justert både i forhold til momsøkningen og markedsforholdene.NTB