Rinnan eier selskapet TeleVenture Management som etter en avtale med Telenor drifter og administrerer selskapet Telenor Venture, skriver Dagens Næringsliv. Det er inngått en bonusavtale som fører til at desto mer penger Telenor Venture får på sine investeringer, desto mer faller på TeleVenture Management.

Bonusen fra TeleVenture Management kan tas ut som utbytte og ikke lønnsinntekt. Dermed blir skatten bare 28 prosent.NTB