Kommunikasjonssjef Kristin Paus i Telenor Link sier hun kun har fått konklusjonen fra Høyesterett og vil derfor ikke si noe om hvilke følger den får, før hun har lest merknader og begrunnelse.

Bakgrunnen for saken er en strid mellom Telenor og Nesset kommune i Møre og Romsdal. Da Telenor ble aksjeselskap i 1995, skrev takstnemnda i kommunen ut eiendomsskatt.

Dette ville ikke Telenor ha noe av, og klaget til overlikningsnemnda. Her ble det tap, og saken ble sendt til retten. I Romsdal tingrett vant kommunen, men i lagmannsretten ble det omvendt.

Nå er siste ord sagt, med tre mot to stemmer i Høyesterett, og Nesset kommune kan innkreve 200.000 kroner i eiendomsskatt, skriver Aura Avis. Dommen åpner for at Telenor må betale til alle de kommuner som fortsatt har eiendomsskatt, og beløpet kan komme opp i 60 millioner kroner.

(NTB)