NetCom krevde i utgangspunktet at Telenor skulle betale nær 97 millioner kroner. Kravet gjaldt den overprisen NetCom mente å ha betalt for leie av digitalt høyhastighetssamband i årene 1993 til 1996.

En enstemmig Oslo byrett fant at Telenors priser for nettleie ikke har vært kostnadsorienterte i 1995 og 1996. Byretten fant samtidig at kravet for 1993 var foreldet og at det ikke var beregnet noen overpris for 1994.

Telenor dømmes til å betale NetCom 51,5 millioner kroner pluss morarenter fra 1997 og saksomkostninger på nær 1,7 millioner kroner.

NTB