Telenor Media produserer telefonkataloger. Selskapet er skilt ut av morselskapet og er ikke en del av Telenors kjernevirksomhet. Det samme gjelder også datterselskapene Bravida og EDB Business Partner.

Grunnen til at Telenors styre ønsker å børsnotere Telenor Media er ifølge Tormod Hermansen at de vil synliggjøre verdiene i selskapet. Telenor ønsker også å legge et grunnlag for videre utvikling av selskapet.

Telenor Media har i alt 2.400 ansatte i 11 land og står bak produksjonen av telefonkataloger og driften av telefonkataloger på internett.NTB