Den varslede lockouten blir dermed ikke iverksatt, opplyser Relacom i en pressemelding.

– Vi er glade for at denne konflikten nå er avsluttet slik at våre kunder igjen kan stole på Relacom, sier administrerende direktør Stein Martinsen.

Grunnlaget for å bli enige var at partene vil se lønnsoppgjørene i 2006 og 2007 i sammenheng. Enigheten innebærer at de ansatte i gjennomsnitt vil få et lønnsløft på 9.000 kroner i år. Det er ikke gitt garanti for at lønnsoppgjøret i Relacom neste år skal sikre en årslønnsvekst på linje med samfunnet for øvrig.

– Dette innebærer at mellomoppgjøret for Relacom i 2007 teknisk sett er sluttført når garantien er innfridd, heter det i pressemeldingen.