Barne— og familieministeren sier til Bergens Tidende at hun er bekymret for enkelte sider ved telefonsalget, slik det har utviklet seg.

— Jeg ser at det er blitt et stort problem for mange, og det er særlig fordi reservasjonsretten ikke virker som den skal. Selv om telefonabonnenter har reservert seg mot å få denne type oppringninger, blir det ikke respektert. Jeg har fått en god del henvendelser om dette, sier Dåvøy.

Statsråden sier videre at salg over telefon vil bli nærmere vurdert i forbindelse med den kommende revisjonen av markedsføringsloven. Lovutkastet vil trolig bli sendt ut til høring i løpet av november, med sikte på et stortingsvedtak neste vår.

— Det er derfor for tidlig for meg å konkludere om vi skal gå inn for totalforbud mot telefonsalg eller la noen få fortsette på bestemte vilkår, sier Dåvøy.

- Rå salgsteknikk

— Tiden er overmoden for å slå ned på og forby en stor del av telefonsalget, for vi er vitne til mye manipulasjon og en ganske rå salgsteknikk, sier Magnar Lund Bergo (SV) fra Buskerud.

Det var etter hans initiativ at denne saken ble fremmet i Stortinget i vår. Selv om den ikke ble realitetsbehandlet da, er han ganske trygg på at det nye Stortinget vil gripe inn og regulere denne salgsvirksomheten. Han begrunner det slik overfor Bergens Tidende:

— Det kan ikke fortsette slik lenger, for vi opplever at en rekke useriøse elementer er på ferde og gjør livet surt for mange. Det tragiske midt oppi dette er at reservasjonsregisteret ikke virker godt nok. Useriøse selskaper tar ikke hensyn til at folk har reservert seg mot uønskede salgsfremstøt.

Lund Bergo understreker samtidig at han ikke har noe ønske om å ramme humanitære organisasjoner som har telefonsalg som en svært viktig inntektskilde.

- Mye penger forsvinner

Trond Giske (Ap) gjør det også klart at han er åpen for å vurdere restriksjoner på telefonsalg.

— Bør humanitære organisasjoner stå i en særstilling?

— Det er ikke så lett å svare på. Men det er i hvert fall et problem at mange organisasjoner som fremstår som «veldedige» lar forholdsvis mye av pengene forsvinne underveis, slik at veldig lite går til de formål de er innsamlet til, sier Giske.

De eldre et lett bytte

Også i Senterpartiet er det et sterkt ønske om å forby kommersielle telefonselgere. Eli Sollied Øveraas, som representerer partiet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen i Stortinget, sier til BT at hun har vanskelig for å finne noen som helst grunn til at denne type salg bør få fortsette.

— Det er mye aggressivt telefonsalg, og særlig eldre mennesker som kanskje ikke følger så godt med lenger er ofte et lett bytte for pågående selgere. Dette har jeg sett meg lei på for lenge siden, sier Sollied Øveraas.

På samme måte som Magnar Lund Bergo mener hun likevel at humanitære organisasjoner bør være unntatt lovforbudet. Men også de bør underlegges strengere restriksjoner. De bør ikke få ringe til folk etter et visst klokkeslett, og de bør heller ikke få opptre med anonyme telefonnumre, sier hun.