I nesten et år har kundene til Tele2 kunnet laste ned blant annet barneporno.

Etter det Nettavisen erfarer har ingen andre norske nett-leverandører blitt holdt ansvarlig for pornografisk innhold som deres kunder legger på news-serverne.

Utbredelse og uaktsomhet Ifølge forelegget fra Økokrim holdes Tele2 ansvarlig for utbredelsen av pornografien, samt at de bebreides for uaktsomhet i forbindelse med dette.

Bakgrunnen for boten er at det skal ha foregått distribusjon av blant annet barneporno via den såkalte news-serveren til Tele2. Dette er et diskusjonsforum for brukere av internett hvor brukerne selv kan utveksle skrift, bilder eller lyd.

Grov overtredelse «Overtredelsen anses som grov fordi den har pågått vedvarende over lengre tid og har stort omfang ved at det ulovlige materialet har blitt tilgjengeliggjort for en stor gruppe abonnenter. Det er skjerpende at handlingen kunne vært forebygget ved interne kontrolltiltak i bedriften», heter det blant annet i forelegget fra Økokrim.

– Jeg vil ikke ut med det eksakte omfanget, men det er snakk om en god del bilder, sier førstestatsadvokat Inger Marie Sunde til Nettavisen.

Hun sier at Økokrim ikke har gjennomført noen analyse for å finne ut om noen av barna på bildene var norske.

«Prøveballong» Advokat Erling O. Lyngtveit, som representerer Tele2, sier saken er «en rettspolitisk prøveballong».

– Denne saken setter spørsmålstegn ved om en teknisk formidler skal trekkes strafferettslig ansvarlig for hva andre distribuerer gjennom news-serveren deres. I fortsettelsen av dette kommer diskusjonen om formidleren skal pålegges en nærmest ubegrenset plikt til å drive sensur av denne serveren. Praktisk sett vil de være helt umulig å holde en aksessleverandør ansvarlig for alt som går gjennom news-serveren deres, sier Lyngtveit til Nettavisen.

Tele2 har nektet å vedta boten og dermed ender saken etter all sannsynlighet opp i retten.