Når noe alvorlig skjer i Oslo og politiet må rykke ut, er det hos operasjonssentralen at informasjon skal samles, ordre skal gis og operasjoner igangsettes og styres, skriver Aftenposten.no.

Det regjeringsoppnevnte Teknologirådet reagerer kraftig på hvor lite som har skjedd i politiet, to år etter at 22. juli-terroren avslørte store svakheter ved politiets operasjonssentraler.

— Det hjelper lite å kjøpe nettbrett og ansette flere politifolk ved sentralene, når politiet ikke er i stand til å samle og analysere data som allerede er åpne for alle, sier Teknologirådets direktør Tore Tennøe.

3 millioner nordmenn går rundt med smarttelefoner, og kommuniserer på sosiale medier og deler data.

Men først i 2015 kan blir det mulig å sende dataene til nødsentralene.

Kan ikke motta mobilbilder

På kort sikt er norsk politi ikke i nærheten av å kunne ta imot bilder og videoer fra publikum, for umiddelbar analyse. Både amerikansk og britisk politi gjør slikt daglig.

Selv politiets egne data klarer ikke politiet å dra nytten av, selv om dette kan gi stor gevinst i planlegging og forebygging av kriminalitet, mener Teknologirådet.

Les også:Politiet brukte 1 milliard kroner på IT i fjor

— Dette sier alt om tilstanden. Norsk politi er veldig begrenset rent teknologisk. Vi ligger langt bak amerikanerne, britene, finnene og esterne, sier Tore Tennøe.

- Tror folk har fasttelefon

Onsdag fremlegges politianalysen, som blant annet foreslår å slå sammen 27 politidistrikter til 6. VG skriver i dag at analysen slår fast at:

  • Norge utnytter politiressursene dårligst i Norden.
  • Bare 5000 av 11500 politifolk jobber med vanlige politioppgaver.
  • Politiets ressurser er spredd på 354 forskjellige steder - selv om 90 prosent av all kriminalitet skjer i 10 kommuner. Teknologirådet har besøkt politiet i Spania, USA og Storbritannia. Da rådet kom til operasjonssentralen i Oslo, ble de ikke imponert.

— Det er som om politiledelsen fortsatt tror at folk bare har fasttelefon fra Televerket. Dette går ikke på menneskene som jobber der, men de har rett og slett ikke utstyr og verktøy til å ta i mot elleranalysere bilder, tekst, GPS eller andredata fra omverdenen. Du skulle ikke tro at dette er situasjonen i Norge i 2013, to år etter 22. juli, sier Tennøe

Bruker ikke elementære dataverktøy

Teknologirådet mener politiet må styrke overvåkingen av åpne kilder i sosiale medier som Twitter, Facebook og Instagram.

— Politiet er ikke engang i stand til å analysere data de allerede har i hus. En hvilken som helst fotballklubb er i dag flinkere til dataanalyse, sier Tennøe.

Han frykter at diskusjonen om politiets organisering fører til at man glemmer det viktigste – nemlig at norsk politi i dag ikke bruker enkle tilgjengelige analyseverktøy.

— Dette er hyllevare, og hverken kostbart eller teknologisk komplisert. Da er det viktig å tenke inn smarte løsninger fra begynnelsen. Vår vurdering er at disse grepene vil skape et langt mer koordinert, effektivt og raskere politi – og et tryggere samfunn, sier Tennøe.

- Dataskandalen i USA om overvåking av sosiale medier viser at dette fort kan gå for langt?

— Vi snakker om å bruke åpne data som allerede er tilgjengelige for alle, slik som en analyse av twitteraktiviteten i et område. Det NSA antageligvishar gjort, er noe helt annet. Det jeg kan gjøre hjemmefra, må politiet kunne gjøre på jobb.