— Jeg orker ikke denne skolen mer. Nå rister læreren ham igjen.

Jenten ringer fortvilet til sin mor når læreren nok en gang tar for seg klassens syndebukk på en av Bergens barneskoler.

Historien er ikke enestående, verken i Bergen eller i Norge. For blant lærerne er det også mobbere. Eksemplene nedenfor er alle hentet fra bergensskolen.

  • En lærer taper igjen munnen på en elev som snakker for mye.
  • Elever holdes med makt foran medelever i klasserommet mens læreren forteller hvor dårlig eleven oppfører seg og at han eller hun ikke er til å stole på.
  • En elev stenges inne på et mørkt rom for å «roe seg ned».
  • En elev får såpe puttet i munnen på grunn av grovt språk.

— Det er bare en ting å si om slikt. Det er totalt uakseptabelt, sier lærernes øverste tillitsvalgte, leder for Utdanningsforbundet Helga Hjetland.

— En skal ha respekt for hver enkelt elev som menneske. Da kan man ikke opptre slik. Sånn er det bare.

25.000 mobbes av lærer

BT sitter på tall fra Elevundersøkelsen 2007 hvor nesten 200.000 elever i grunnskolen har svart på en rekke spørsmål.

  • 4,3 prosent svarer at de mobbes av en eller flere lærere oftere enn to ganger i måneden.
  • Hvis svarene er representative for alle elever i grunnskolen, utsettes over 25.000 elever for mobbing av lærere flere ganger i måneden.
  • 3,1 prosent av dem opplyser at de utsettes for slik mobbing ukentlig. Det tilsvarer 18-19.000 elever.
  • Totalt sett sier hver tiende elev at de er blitt mobbet av en eller flere lærere «de siste månedene». Litt flere enn halvparten av dem sier at de har skjedd «en sjelden gang».

Kort fortalt sier tallene oss at det i hver eneste klasse landet rundt sitter minst én elev som føler seg mobbet, ikke urettferdig behandlet, men mobbet av en eller flere lærere.

Tallene for Bergen skiller seg ikke vesentlig fra de nasjonale. Interessant er det å merke seg at det er nesten like mange elever som føler seg mobbet av lærere hver uke, som av medelever i klassen.

Målløs

Leder for elevorganisasjonen i Hordaland, Aleksander Lambrechts Olsen, blir nesten målløs når han blir presentert for tallmaterialet og ikke minst eksemplene på hvordan enkelte lærere opptrer overfor elever.

— Tuller du? Kanskje var dette greit på 1950-tallet, men jeg trodde ikke at man drev med slikt på skolen lenger. Uthenging av elever hører ikke hjemme noen steder. Det er tydelig at alt ikke er som det skal være, sier Lambrechts Olsen.

Han tror at det er mye lengre mellom slike tilfeller i videregående skole enn i grunnskolen.

— I den videregående skolen er elevene mer i stand til å ta igjen og å si ifra.

- Vil det gode

— Dette er den delen av mobbingen vi som lærere kan få gjort mest med, sier Helga Hjetland.

— Det er et problemområde vi prøver å jobbe med og skape bevissthet i lærerkorpset. Lærernes atferd og handlemåte kan bli oppfattet ulikt av ulike barn med ulik grad av sårbarhet.

Internasjonale undersøkelser (PISA) har vist at det er for mye bråk i norske klasserom, sammenlignet med i andre land.

— Lærere har fått veldig klare meldinger om at de skal være tydelige voksne som bestemmer i klasserommet, sier Utdanningsforbundets leder.

— Men det er ikke alltid like heldige måter som tas i bruk for å få ro. Jeg går likevel ut fra at det er forsøk på å ville det gode.