— Flere ulykker med utenlandske vogntog har gjort det nødvendig for oss å komme med tiltak. Tegneserier kan forstås på alle språk. Derfor har vi valgt denne formen, sier prosjektansvarlig, Wiggo Kanck, til NTB.

Tegneseriefiguren "Donna Diesel" skal møte de utenlandske sjåførene i informasjonsmateriell som deles ut på ferjene og grenseovergangene. Det er Vegdirektoratet som er ansvarlig for kampanjen, og både Norges Lastebileier-Forbund, trafikkpedagoger, informasjonsfolk og veikontrollører står bak informasjonsopplegget.

Flere utlendinger Kanck sier at over en million vogntog ruller over norske grensestasjoner hvert år, og vinterstid kommer det biler som er dårlig utstyrt, har slitte dekk og mangler kjettinger. I tillegg har kontroller avdekket en til dels dårlig sjåførstandard, mye feillasting og mangel på respekt for kjøre- og hviletidsbestemmelsene i Norge. I et tilfelle kjørte en utenlandsk vogntogsjåfør i 42 timer uten hvile.

Kanck mener at utviklingen med en økende andel utenlandske vogntog på norske vinterveier vil fortsette, selv om prisene på diesel har gått noe ned og bidratt til å styrke konkurransekraften til de norske transportørene. Det er lønnsforskjellene i Norge og spesielt i Øst-Europa som først og fremst vil bidra til en økende andel østeuropeiske vogntog.

— Det vi opplever på kontroller er ofte svært ille. På en kontroll på strekningen mellom Dombås og Åndalsnes i fjor vinter ble 800 vogntog - norske og utenlandske - stoppet. 51 fikk kjøreforbud fordi de manglet kjettinger, 8 fikk kjøreforbud for manglende oppfølging av kjøre- og hviletiden og i ett tilfelle var det så ille at vogntoget ble parkert, sier Kanck.

Nekter assistanse Det har vært et problem ved ulykker at bergingsselskaper har nektet å assistere fordi transportselskapet ikke har penger til å betale regningen. Det har også vært et problem å få lastebileierne til å skaffe nødvendig utstyr etter at de har kjørt utfor veien. Et sett på sju kjettinger til et vogntog koster et betydelig beløp, og Kanck sier at det finnes eksempler på at vogntog er blitt stående i dagevis i påvente av at sjåføren skal få penger til kjettinger. I et tilfelle ble en ungarsk sjåfør pågrepet mens han var i ferd med å stjele kjettinger.

Et stort problem er det også at de utenlandske sjåførene velger veier med færrest mulig ferjer og bommer, fordi dette er dyrt. De tar sjansen på å kjøre bratte og smale veier over fjell og rundt fjorder, og da går det ofte galt.

Foreløpig er tegneserien bare tekstet på tysk og engelsk, men andre språk kommer. På Vegdirektoratets web-sider er det lagt ut orientering, og det er arbeidet mot det internasjonale lastebileierforbundet, gjennom Barentsutvalget gjennom vegdirektoratene i Danmark, Sverige og Finland og gjennom de norske ambassadene i flere land. Kanck sier at kampanjen vil bli evaluert etter fire år. Selv har han stor tro på at dette skal bidra til å få ulykkene på norske vinterveier ned.

NTB

Informasjonsleder Wiggo Kanck tror at Vegdirektoratets tegneserie-kampanje skal gi bedresikkerhet på norske vinterveger. Foto: SCANPIX