Ifølge søvnforsker Bjørn Bjorvatn er det et kriterium at du er påfallende trøtt på dagtid, så trøtt at du har problemer med å fungere. Det er normalt å bli litt søvnig på ettermiddagen.