— Vi har fått såpass mye informasjon om faremomentene og hvilken skade det kan gi for fører og passasjer. Derfor anbefaler vi alle sjåfører og bileiere å bruke bilbelte, sier Wiggo Korsnes, direktør i Norges Taxiforbundet.

På tross av at de er blant dem med aller mest tid bak rattet, har taxisjåførene sluppet å bruke beltet. Men i helgen gikk landsmøtet i taxiforbundet enstemmig inn for å gjøre bilbeltet obligatorisk for sine medlemmer.

Frykter truende passasjerer

Taxisjåførene Tor Christian Schmidt og Torbjørn Krog er ikke glade for vedtaket til taxiforbundet. De er mer redde for passasjerene de har i bilen enn for å bli skadet på grunn av manglende bilbelte.

— Dette handler om sikkerheten vår. Det er ikke like lett å komme seg unna et overfall bakfra om man sitter fastspent, mener de to.

De bruker nesten aldri bilbelte.

— Dersom jeg er fastspent når jeg heller ikke alarmen som er koblet mot sentralen, sier Schmidt.

Flere ganger har de vært ute for situasjoner med truende passasjerer der de er glade for at de ikke hadde på seg bilbelte.

— Det er nok ikke noe begeistring for dette forslaget blant de fleste taxisjåfører, sier de to.

Tar tid å endre vanene

En undersøkelse gjennomført av Statens vegvesen i sommer viste at bare en av tre i drosjenæringen i Oslo brukte bilbelte på jobb. Til sammenligning er bilbeltebruken i privatbiler på 90 prosent.

Kollisjonsputene har gjort det farligere å ikke bruke bilbelte. Det har overbevist taxiforbundet om beltebruk, men spørsmålet er om de også kan overbevise taxisjåførene. Wiggo Korsnes går med på at det trolig vil ta en del tid å endre vanene til drosjesjåførene.

— Vi må ta det sakte, men sikkert. I drosjenæringen har vi lenge vært mot bruk av bilbelte, så endringen skjer nok ikke frivillig og over natten.

For å gjøre bilbeltet obligatorisk må det til en lovendring. Korsnes tror pålegg med bøter vil være med på å tvinge bilbeltet på sjåførene.

— Vi begynner å informere om dette i dag, sier han.

Fritak for sikkerhet

Da bilbelte ble påbudt i veitrafikkloven i 1979, fikk drosjesjåførene unntak fordi de hele tiden går inn og ut av bilen. I dag er det hensyn til sjåførenes sikkerhet i forhold til ran, vold og trusler som er det viktigste argumentet for ikke å bruke belte i taxien.

— Tidligere kunne beltet brukes som et våpen mot sjåføren. Men med de nye bilbeltene er ikke det tilfelle lenger, sier Korsnes.

Han mener også at sjåførene bør fremstå som rollemodeller for passasjerene.

— Vi ser at viss ikke sjåføren bruker belte, er det vanskeligere for passasjerene å bruke det også, sier Korsnes.

VIL IKKE BRUKE BELTE: Thor Christian Schmidt (til v.) og Torbjørn Krog tror ikke vedtaket om obligatorisk bilbelte blir mottatt med glede blant taxisjåfører. En frivillig ordning fungerer mye bedre, mener de to. De frykter at bilbelte kan hindre dem i å komme seg unna truende passasjerer.
Deisz, Ørjan