Til nå har denne yrkesgruppen vært unntatt fra det generelle kravet om beltebruk i trafikken.

Forbundets landsmøte ble i helgen avviklet i Stjørdal. I sitt handlingsprogram går nå forbundet inn for endre en tidligere anbefaling om beltebruk til at bruken må være obligatorisk.