Hun sendte ballen til en fagperson i departementet.

— Jeg vil ikke gi en vurdering av ordningen. Dette må vi eventuelt vurdere når vi ser på regelverket neste gang, sier ekspedisjonssjef Toril Johansson i Utdannings- og forskningsdepartementet til Bergens Tidende.

Det eneste Johansson vil si noe om, er bakgrunnen for poengberegningene.

— Fordypningspoeng ble innført for å få elever til å velge tyngre fagkombinasjoner, at de viderefører fag de begynte på i andre klasse til tredje. Realfagspoengene ble innført for å stimulere flere til å velge realfag.

Departementet arbeider med nye opptaktsforskrifter til høyere studier. I første omgang revideres gjeldende regelverk med tanke på dem som begynner å studere høsten 2006. En ny læreplan iverksettes samme høst, og det blir full revisjon av opptaksreglene fra 2009.