Men HSD-styret, som var samlet for første gang siden "Sleipner"-ulykken, fikk en grundig orientering om det som skjedde ved Store Bloksen for to uker siden. Ifølge administrerende direktør Arne Dvergsdal, ble det ikke gjort vedtak knyttet til ulykken på det fire timer lange styremøtet i Bergen. Men ledelsen i selskapet fikk ros for den måten man har håndtert den alvorlige ulykken på, legger Dvergsdal til.

Har tillit Dvergsdal ønsker ikke si noe mer om hva styret uttrykte om HSD-ledelsens handlemåte, men understreker at han føler at den øverste rederiledelsen har styrets tillit etter det som er skjedd. Det er ikke nødvendig med noe styrevedtak i tilknytning til ulykken. Jeg har alle de nødvendige fullmakter til å håndtere den videre. For styret er det heller ikke naturlig å si noe så lenge undersøkelseskommisjonen fortsatt er i arbeid og flere av de involverte ennå ikke har forklart seg.

Utleverte dokumenter Styret ble også orientert om de endringer i selskapets sikkerhetsrutiner, som Bergens Tidende skrev om i går. Dvergsdal sier at disse endringene fortsatt står ved lag etter styremøtet i går. Ifølge Dvergsdal fikk undersøkelseskommisjonen i går også utlevert en rekke dokumenter fra HSD til bruk i sitt videre arbeid for å finne årsaken til "Sleipner"-ulykken. Dessuten er viseadministrerende direktør i HSD, Per Atle Tellnes, stilt til kommisjonens disposisjon de nærmeste dagene.