Støtter du regjeringens forslag om endring i sykelønnsordningen?Det var spørsmålet BT i går stilte stortingsrepresentantene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fra de to vestlandsfylkene.

Bare ett ja

Av Aps representanter i Hordaland er det bare Per Rune Henriksen som svarer et klart ja på spørsmålet. Verken Olav Akselsen, Hilde Magnusson Lydvo eller Dag Ole Teigen ønsket å svare. Olav Akselsen viser til at Aps stortingsgruppe skal behandle spørsmålet mandag, og før møtet ønsker han ikke å gi noen kommentar. Hilde Magnusson Lydvo og Dag Ole Teigen viser også til gruppemøtet. Teigen sier i tillegg at han skjønner at det er behov for å få sykefraværet ned.

– Jeg synes også det var en uheldig måte regjeringen la frem forslaget på, uten å ha kontaktet partene i arbeidslivet først, sier Dag Ole Teigen.

Rune Skjælaaen (Sp) svarer slik:

– Senterpartiet har gått inn for det.

– Men støtter du forslaget?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Skjælaaen.

SVs Ågot Valle vil først svare på spørsmålet innad i partiet.

– Mandag er det sentralstyremøte i SV og hva som kommer ut av behandlingen der vil være avgjørende for min holdning, sier Ågot Valle.

– Blir vedtatt

Reidar Sandal fra Ap i Sogn og Fjordane lar være å svare på BTs spørsmål på denne måten:

– Regjeringen har besluttet at det skal komme endringer i sykelønnsordningen. Jeg legger til grunn at det blir vedtatt i Stortinget av regjeringspartienes representanter og kanskje av flere andre også.

Erling Sande (Sp), Sogn og Fjordane svarer slik:

– Ja, jeg har full tillit til regjeringen i dette spørsmålet.

Ingrid Heggø (Ap), Sogn og Fjordane svarer slik:

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Tikkende bombe

Per Østvold, sentralstyremedlem i SV, tror ikke regjeringens forslag kommer til å overleve SVs landsstyremøte om to uker.

– Jeg har sett reaksjonene fra veldig mange i SVs landsstyre de siste dagene, og jeg har hørt om og lest vedtak som er fattet i fylkesorganisasjonene, og der er det et opprør på gang på samme måte som det er det i Arbeiderpartiet og i Senterpartiet, sier Østvold til NRK.

– Alle partier vet at her sitter man på en tikkende bombe, og det er bare et spørsmål om tid før Hanssen må snu, sier Østvold.

Motstanden er stor også i Senterpartiet. VG har gjennomført en ringerunde til 12 av partiets fylkesledere. Seks av dem er så opprørte at de mener regjeringen må snu. Ingen av dem VG snakket med, var udelt positive til forslaget.

– Jeg synes det blir feil å straffe alle arbeidsgivere, når det er i det offentlige man ser en økning i sykefraværet. Jeg vil råde regjeringen til å snu, sier Senterpartiets fylkesleder Sigrid Brattabø Handegard i Hordaland til VG.

– Dette er et forslag jeg ikke kan stille meg bak. Regjeringen bør innkalle partene og si at her har vi gjort en feil, sier Sps fylkesleder Ivar Odnes i Oppland.