Fordi han gikk med på et promilleprogram i regi av Kriminalomsorg i frihet, slipper han fengsel. I stedet skal han møte opp til gruppesamlinger én gang i uka i tre måneder. Han ble også idømt en bot på 7000 kroner i Stjør— og Verdal herredsrett, 24 dagers betinget fengsel og en prøvetid på to år.

Dommerfullmektig Hugo Rolf Hansen, som aldri har vært borti noen med så høy promille, innrømmer at fyllekjøring vanligvis dømmes mye strengere.

— Her er det ikke snakk om å gjøre mannen en tjeneste, men å gjøre samfunnet et tjeneste. Han har innrømmet at han har et alkoholproblem. Det ville være enklere for ham å sone i fengsel enn å holde seg edru. Poenget er å få ham til å slutte å kjøre i fylla, sier Hansen til VG.

NTB