Lederen av Taternes landsforening, Holger Gustavsen, mener at staten opptrer skammelig, skriver Dagbladet.

– Vi er blitt utsatt for de verste ting, ikke bare i vårt eget liv, men i generasjoner. I 2005 ble det åpnet for at vi skulle få billighetserstatning. Nå ser vi at svært mange avspises med 20.000 kroner for et ødelagt liv. Det er egentlig uhyrlig, sier Gustavsen.

Problemene er at taterne har problemer med å skaffe fram nødvendig dokumentasjon om de overgrepene som har funnet sted.

– Det finnes ingen arkivopplysninger om slikt. Dermed kan utfallet av erstatningssaken avhenge av om du får eksperthjelp til å formulere erstatningssøknaden, sier han.

Arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen (Ap), ønsker ikke å kommentere saken, men viser til at erstatningsordningen er Stortingets ansvar.