Det skjedde på et internt møte for Hordalands-delegasjonen på landsmøtet.

Ranveig Frøiland var provosert over at de fremtredende AUF-politikerne Åshild Fløisand og Ingerid Nordhaug åpent beskylder henne for å være en hovedaktør i nestlederstriden.

I intervjuer med både Bergens Tidende og BA bebreider de henne for å ha spilt en hovedrolle da Arbeiderparti-landsmøtet på et benkeforslag forandret vedtektene og bestemte seg for bare å ha én nestleder. De er sterkt kritisk til hennes aktivitet bak kulissene for å hindre at Anniken Huitfeldt skulle nå opp og sikre en hardt tiltrengt fornyelse i toppledelsen, som de sier.

— Jeg er flau

— Jeg er direkte flau på vegne av delegasjonen fra Hordaland, sier Ingerid Nordhaug til BT. Hun mislikte sterkt at Frøiland gikk på talerstolen og hevdet at det aller viktigste måtte være å ha enighet i ledelsen.

— Er du en manipulator, Frøiland?

— Jeg liker ikke et slikt ord. Alt som er skjedd i forbindelse med nestlederspørsmålet har foregått i full åpenhet fra min side. Alt det jeg har foretatt meg er forankret i vedtak i partiorganisasjonen. Jeg har ikke gjort annet enn å følge det vedtaket som var gjort i fylkesstyret i Ap før landsmøtet, sier Ranveig Frøiland som er fylkesleder i Hordaland Arbeiderparti.

— Jeg er en organisasjonsarbeider, ikke noen nettverksbygger. Jeg bruker talerstolen. Men jeg kan ikke hindre at mange kommer til meg og ber om et råd.

Oppvaskmøte

— Går det inn på deg å få slike beskyldninger?

— Jeg liker det ikke, for det er helt urimelig med slike angrep. Dette kan ikke fortsette, så det må vi rydde opp i på delegasjonsmøtet som jeg nå er på vei til, sa hun.

På oppvaskmøtet fikk Frøiland bred støtte da hun irettesatte Fløisand og Nordhaug. Det tok på den garvete politikeren fra Sotra. De tilstedeværende la merke til at tårene presset på.

Dårlig signal

Åshild Fløisand, Ingerid Nordhaug og sentralstyremedlem i AUF, Lubna Jaffery, utdyper i en samtale med Bergens Tidende hvordan de har opplevd spillet omkring valgkomiteens arbeid

— Det er et dårlig signal til de unge. Vi burde fått større bredde i toppledelsen. Nå blir det ikke en snev av fornyelse. Og vi ser at det blir bare med ordene når det sies så fint at man skal satse på de unge i partiet. Det har vi også lenge vært vitne til i Hordaland, sier Åshild Fløisand som er opprørt over at vedtekter så lett kan bli satt til side.

— Ranveig må bære et stort ansvar for at det utviklet seg slik det skjedde, tilføyer hun.

«Kanontøft»

— Det blir «kanontøft» å være ungdomspolitiker i Ap etter dette! sier Lubna Jaffery. Hun sier at hun reiste til landsmøtet med stor optimisme. - Men det er et skadeskutt parti som skal møte hverdagen, hevder hun.

— Vi som er unge har likevel oppnådd en del positive resultater her på landsmøtet når det gjelder politiske saker, sier Ingerid Nordhaug.

<b>STERK ANKLAGE:</b> Ranveig Frøiland misliker sterkt å bli anklaget for å være en hovedarkitekt da valgkomiteens arbeid med å foreslå to nestledere ble torpedert.<p/><small>Foto: Håvard Bjelland</small>