Rundt 30 rederier har avtale med Legekontoret for sjømenn i Bergen.

— Vi tester alle skipsoffiserer for bruk av narkotika når de kommer hit for å fornye legeattestene sine. For offiserer under 50 år skjer dette annethvert år, for de over 50 år er det testing hvert år. De leverer en urinprøve, som vi sender inn til Rettstoksikologisk institutt. Resultatene sendes til rederiene, sier sykepleier Ellen Eriksen ved Legekontoret for sjømenn.

— I tillegg gjennomfører en rekke rederier uanmeldte tester av alle ansatte mens de er om bord i båtene. Da må samtlige ansatte levere urinprøve for narkotesting, og blåse i alkometer, sier Eriksen.

Ellen Eriksen har selv vært med som sykepleier på flere slike tester på norske skip.

— Det er ingen ansatte som reagerer negativt på det. De har skrevet under kontrakt på at de skal testes, og det er en trygghet for alle om bord å vite at ingen er ruset, sier Eriksen.

Esso var først ute av oljeselskapene med å kreve rustesting av alle ansatte i rederiene etter Exxon Valdez-ulykken.

Testingen koster rederiene rundt 1000 kroner for hver prøve.