Stadig flere ønsker å ta tilbake bestemors pikenavn, eller stave etternavnet som på oldefars tid — og det er blitt mulig med den nye navneloven fra 2003. Tidligere kunne du ikke ta andre etternavn enn dine foreldres. I dag kan du velge og vrake i mellomnavn, etternavn og stavemåter helt tilbake til tippoldeforeldre-generasjonen - så lenge du kan dokumentere at navnet har tradisjon i slekten.

I tillegg er grensen for beskyttete navn senket fra 500 til 200 bærere.

— Mange har ønsket å ta i bruk gamle navn i årevis. De har prøvd og prøvd uten å komme noen vei. Den nye navneloven er kommet folk i møte, sier navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen.

- Folk skyr ingenting,

En ringerunde til fire av landets største folkeregistre bekrefter at det er en jevn strøm av folk som ønsker å benytte seg av de nye mulighetene.

— Man kan kalle det en nostalgisk bølge. Folk er opptatt av tradisjon og identitet, sier Utne, som gir råd til folkeregistrene i slike saker.

Noen tropper opp på folkeregisteret med tykke bygdebøker, svære slektstrær og gulnede dåpsattester under armen, for å bevise at navn og skrivemåter har vært i bruk i familien.

— Ofte er det yngre folk, sier konsulent Greta Scheide ved Folkeregisteret i Trondheim.

— Leser dere alt?

— Vi må nok det. Dessverre. Det tar tid.

Søknadsprosessen kan være tidkrevende. Hvis dokumentasjonen ikke er god nok for folkeregisteret, må man be hver enkelt bærer om samtykke hvis navnet er beskyttet. Svarer en eneste person nei, er alt arbeidet forgjeves.

— Men hvis folk virkelig brenner for et navn, skyr de ingenting. Folk føler at identiteten ligger i et spesielt navn, sier konsulent Bjørg Enersen på Folkeregisteret i Asker og Bærum.

Gammel drøm

Folkeregisteret i Bergen melder om en del kvinner som ønsker å ta tilbake pikenavnet til mor, bestemor, oldemor eller tippoldemor.

— Dette skjer ganske ofte, men en del får avslag, fordi de ikke kan dokumentere bruken, eller fordi navnet er beskyttet, sier konsulent Camilla Hordnes.

Noen ønsker å ta tilbake fine etternavn fra det gamle handelsborgerskapet. Men Ola og Kari nordmann får ikke uten videre ta høystatusnavn som Friele, Konow, Christie, Munch, Schønemann og Grieg. Navnene er beskyttet.

Også gamle skrivemåter fenger. Folk ønsker å bytte fra v til w , t til th og ø til øe og fra -tveit til tvedt . Tenkte eksempler er fra Vaktskjoldtil Wagtskjold, og fra Rommetveit til Rommetvedt.

— Folk oppfatter eldre skrivemåter som de egentlige, rette formene, som har vært i bruk i slekten, forklarer Utne.